Tag: गोरखा

गोरखा नगरपालिका वडा न १ मा ६१९ घरधुरीलाई स्वास्थ्य सामाग्री वितरण

गोरखा नगरपालिका वडा न १ मा ६१९ घरधुरीलाई स्वास्थ्य सामाग्री वितरण गरिएको छ । वडा न १ को कार्यलयमा वडाका…